POLYOBCHOD

Kategorie

Portál Aukro

Upozorňujeme, že v září 2014 vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů nová PRAVIDLA PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STŘECH. Tato pravidla mají poskytnout základní informace o zásadách navrhování a provádění jednotlivých částí střech. Bohužel tato publikace není volně k dispozici a je nutné si ji zakoupit. U podstřešních fólií se změnilo také číslování tříd těsností z původního označení PHI (pojistná hydroizolace) 1 až 3B (3B nejtěsnější provedení) na nové označení tříd těsnosti DHV (doplňkové hydroizolační vrstvy) 6 až 1 (1 - nejtěsnější provedení). Bližší informace o zařazení jednotlivých typů podstřešních fólií naleznete u konkrétního výrobku v záložce "DOKUMENTY".

 

Dotazy ohledně specifikace jednotlivých nabízených položek.

Co znamená, když je položka značena jako "řezaná" ?

V našem e-shopu nabízeme výhradně značkové fólie společnosti JUTA a. s. určené pro tuzemský trh a jako jediní v ČR i fólie, které JUTA a. s. vyváží do zahraničí. V ČR je standardně nabízeným rozměrem podstřešních fólií šíře 1,5 metru, což ovšem neplatí pro zahraniční trhy, kde se tato hodnota pohybuje od 0,75 m až po 3,08 m. Pro snadnější manipulaci převíjíme na vlastním zařízení fólie z přebytků zakázek do zahraničí na menší role v šířích 1 - 1,5 metru.


Co znamená označení fólie "EXPORTNÍ POTISK / JUTADACH EXPORT" ?

Fólie určené pro zahraniční trh jsou někdy potištěny značkovým zakázkovým potiskem objednatele a aby nedocházelo k matoucím výsledkům v internetových vyhledávačích v cílových zemích, jsou tyto fólie značeny jako fólie s exportním potiskem, kdy náhled položky vystihuje její barevné provedení. Na vyžádání zasíláme e-mailem fotografii s náhledem potisku originální matricí. Bez ohledu na potisk se vždy jedná o originální výrobek JUTA a. s. s plnou zárukou včetně technické podpory a servisu.


Často kladené dotazy v souvislosti s konstrukcí střech a pojistnými vrstvami.

Proč mám dávat podstřešní fólii pod krytinu, pod krytinou přece nemůže být voda?
Jak se ukončuje podstřešní fólie u okapu?
Jakým způsobem se odvětrává mezera pod krytinou?
Jaký je rozdíl mezi parozábranou a parobrzdou?
Projektant mi tvrdí, že použití parobrzdy je nesmysl. Je to pravda?
Jaké jsou výhody parotěsné fólie s reflexní vrstvou?
Jak se správně napojuje parotěsná fólie na stěnu?
Má tedy cenu dávat parotěsnou fólii, když může způsobit takové problémy?
Co znamená číslo uvedené za názvem fólie, např. Jutadach 150?

 

Proč mám dávat podstřešní fólii pod krytinu, pod krytinou přece nemůže být voda?


Víra v kvalitu všech v současnosti vyráběných krytin je značně nadhodnocena. Přes všechny reklamní slogany je pravdou, že mnoho nových střech má již od začátku problémy s vlhostí pod krytinou, která ohrožuje jak tepelnou izolaci tak konstrukci krovů. Proč tomu tak je?

1. zvolenou krytinou
- skládané krytiny - betonové, pálené nebo eternitové - nejsou odolné proti zafoukávajícímu prachovému sněhu a větrem hnanému dešti
- plechové krytiny - taškové, profilové, vlnité apod. - jsou sice velmi vodotěsné a odolné proti povětrnostním vlivům, za to jsou však náchylné na skapávající kondezaci na své spodní straně - ať je to vlhkost probíhající větranou mezerou z exteriéru nebo je to vlhkost procházející konstrukcí z interiéru
- tašky - betonové, pálené - pokud na nich leží sníh a přes den se oteplí a začne proudit vlhký teplý vzduch pod nimi, velmi rychle se zespodu opotí a může z nich odkapávat voda

2. provedením střechy
- řada nově provedených střech má chybně zpracované detaily - především prostupy jako jsou komíny nebo střešní okna, podle kterých jednak velmi často zafoukává sníh nebo déšť, nebo přímo zatéká kvůli chybně provedenému plechování, nebo kondenzuje zespodu na plechování vlhkost a odkapává do konstrukce
- chybně provedené podhledy v interiéru - bez nebo s chybně provedenou parotěsnou vrstvou - což způsobuje neřízený prostup vlhkosti do konstrukce a následnou kondenzaci přímo v ní nebo až na krytině

3. poruchou v průběhu životnosti
- vodní drážky plechování štítů, střešních oken, komínů se časem zanášejí nečistotami a pokud nejsou včas vyčištěny, může docházet k zatékání
- poruchou krytiny - prasklinou - způsobenou buď vadou již z výroby nebo nepřiměřeným zatížením - šlápnutím kominíka apod. Mnoho těchto prasklin je okem neviditelných, avšak způsobené problémy mohou být značné

Jak se ukončuje podstřešní fólie u okapu?


Před pokládkou podstřešní fólie se na konci krovů ještě pod kontralatě přidělává okapnička (klempířsky zhotovený okapový plech) a podstřešní fólie se dává až na ní, přičemž se k okapničce přilepí. Důvody takovéhoto ukončení jsou dva - jednak aby nebyla fólie nevzhledně ukončena průvěsem a mohla být případná stékající voda odvedena do žlabu a jednak proto, že fólie není dlouhodobě UV stabilní a pokud by z pod krytiny nebyla vytažena jen okapnička, tak by došlo k postupné destrukci fólie.

Jakým způsobem se odvětrává mezera pod krytinou?

Vzduch se přivádí na spodní hraně střechy mezerou mezi jednotlivými kontralatěmi (je třeba dávat přes ní mřížku kvůli ptákům a někdy i kunám) a odchází buď větracími taškami (minimálně jedna na jedno krokevní pole) nebo větraným zvýšeným hřebenem. Možným způsobem odvětrání je i tzv. přes půdu, kdy je ukončena fólie na neobývané půdě a k větrání dochází větracími otvory ve štítech.

Jaký je rozdíl mezi parozábranou a parobrzdou?


Parozábrana zabraňuje téměř jakékoliv difúzi vodních par do konstrukce a tím zamezuje riziku kondenzace ve skladbě střechy nebo stěny. Neumožňuje však přirozené "dýchání" stavby, proto existuje tzv. parobrzda, která dokáže řízeně vodní páry propouštět do konstrukce. Důležitou zásadou při použití parobrzdy je skladba střechy/stěny taková, aby za parobrzdou byla každá další vrstva směrem k exteriéru s větší difúzní otevřeností než ta předchozí, jinak může dojít k fatálním poruchám funkčnosti celé skladby.

Projektant mi tvrdí, že použití parobrzdy je nesmysl. Je to pravda?


Parobrzda má svůj smysl. Nese však výrazná rizika jak při správném navrhování do skladby projektantem, tak při potřebě pečlivosti její realizace. Jejím cílem je zajistit řízené dýchání konstrukce, což opravdu dokáže, ale nesmí vlhkost, která jí projde, narazit v dalších vrstvách na překážky, aby neměla důvod v konstrukci kondenzovat.

Jaké jsou výhody parotěsné fólie s reflexní vrstvou?


Hlavní výhody jsou dvě. Jednou je vysoká parotěsnost, kterou lze využít v prostorech více vlhkostně namáhaných, jako jsou koupelny, sauny, bazeny apod. Druhou výhodou je schopnost odrazu sálavé složky tepla zpět do interiéru. Tato vlastnost dokáže uspořit část tepla (cca 5-8%), ale musí být dodržena důležitá zásada, a tou je volná vzduchová mezera cca 4 cm před reflexní vrstvou fólie. Pak je tedy na zvážení, zda využít reflexe fólie, nebo raději vyplnit čtyřcentimetrovou mezeru izolantem a šetřit teplo raději tímto způsobem (a odstínit tak tepelně třeba krokve).

Jak se správně napojuje parotěsná fólie na stěnu?


Při napojování fólie na stěnu je třeba zajistit, aby spoj byl parotěsný a dlouhodobě jím i zůstal. To znamená, že je potřeba spoj jak slepit (tmelem Jutafol Mastic) tak jej dotlačit k sobě tak, aby časem nedošlo k oddělení - to je vhodné přítlačnou lištou, ať je to nosný profil sádrokartonu nebo dřevěná lišta pod palubky, navíc podlepenou pěnovou páskou (Jutafol TP 15), která zajistí dotlačení i na nerovném povrchu. Podcenění napojení fólie na stěnu způsobuje velmi nepříjemné následky v podobě zavlhlých míst na podhledu a případnou destrukci (rozmočení sádrokartonu).

Má tedy cenu dávat parotěsnou fólii, když může způsobit takové problémy?


Bohužel se použití parotěsných fólií případně parobrzd stalo nutností.Proč? Je to důsledkem zdokonalení stavebních materiálů. Zní to paradoxně, ale honba za úsporami tepla dohnala výrobce otvorových výplní - oken a dveří - až k výrobě téměř neprodyšných prvků, k nimž se přidávají různé parotěsné stěrky na stěny a důsledkem toho je zvýšení částečného tlaku teplého vlhkého vzduchu v interiéru vůči nižšímu tlaku suchého studeného venkovního vzduchu a tím snaze vlhkosti tlačit se skrz konstrukce směrem ven. Budoucností stavebnictví se tak stává zpět snaha o difúzně otevřené konstrukce, případně nutnost použití rekuperačních jednotek pro záchranu vydobytých úspor tepla včetně zajištění přísunu čerstvého vzduchu a snížení vlhkosti.

Co znamená číslo uvedené za názvem fólie, např. Jutadach 150?


Toto číslo vyjadřuje plošnou hmotnost fólie v gramech na metr čtverečný. U parotěsných fólií se zpravidla pohybuje od 110 do 140 gramů na metr čtverečný, u difúzních od 90 do 210 gramů na metr čtverečný. Dá se říci, že čím větší gramáž, tím kvalitnější fólie. Ne vždy tomu tak ale musí být. Je potřeba přihlížet i na to, co je v gramáži obsaženo, tzn. počet a kvalita vrstev, které ovlivňují výsledné vlastnosti - pevnost, odolnost proti protržení, paropropustnost, parotěsnost, UV odolnost a další. Ze zkušenosti nedoporučujeme parotěsné fólie s nízkou gramáží kvůli nízké hodnotě parotěsnosti a pevnosti, difúzní fólie s nízkou gramáží kvůli jejich kratší životnosti při vystavení UV záření, byť i jenom rozptýlenému (mezery u skládaných krytin, prosklené střešní výlezy apod.).

 

Všechny uvedené informace vyplývají z našich znalostí a zkušeností v oboru. Při provádění střech je důležité brát v úvahu to, že i nejnovější materiály a technologie mají svá úskalí a většina problémů vychází z neznalosti, šetření na nesprávném místě a podcenění zpracování detailů. 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

AKTUÁLNĚ

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ČERVENEC:

 

Likvidace skladu, VŠE za výprodejové ceny!

 

Nakupujte s důvěrou - prohlédněte si, jak nás hodnotí zákazníci na portálu AUKRO.

 

MONTÁŽ VĚTROZÁBRAN U FASÁD - JUTA 2019 - soubor PDF 2,6 Mb.

 

 APLIKAČNÍ MANUÁL JUTA 2017 - podstřešní a parotěsné fólie, pásky a tmely  - soubor PDF  7 Mb.

 

Infolinka +420 775 766 377 pro dotazy a telefonické objednávky je Vám k dispozici celý týden včetně soboty a neděle!

 

MONTÁŽ DHV U PLECHOVÝCH KRYTIN - JUTA - soubor PDF 1,1 Mb.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

doprava zdarma